3-posters

Dette er Operasjon Dagsverks visuelle profil!

Har du en designer i magen? Lyst til å lage noe kult du kan henge 

opp på skolen, eller bruke på nettet eller sosiale medier?

Her kan du laste ned alt du trenger, og få 

inspirasjon til å lage plakater, facebookbannere etc! 

fargepalett

Fargepaletten er sentral i den visuelle identiteten og brukes i alt av ODs materiell. Vi bruker sterke og klare farger for å gjøre våre budskap og meninger synlige. Fargene har tydelige kontraster til hverandre som skaper et lekent og livlig uttrykk.

Bruk alltid #hex eller RGB-kodene når du bruker fargene.

 

CMYK og PMS benyttes av de som vet hva det er og hvordan det skal brukes.

Ta en titt på de visuelle eksemplene nederst på siden for å se hvordan 

fargene kan kombineres.

#FFA366

RGB: 255,163,102


CMYK: 0, 36, 60, 0

PMS: 150 U

#5B2EA3

RGB: 91,46,163


CMYK: 75, 90, 0, 0

PMS: Violet U

#0303F3

RGB: 3,3,243


CMYK: 100, 90, 0, 0

PMS: Blue 072 U

#4EDCCA

RGB: 78,220,202


CMYK: 46, 0, 24, 0

PMS: 3245 U

Typografi

Ostrich Sans Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890(,.;:?!$&*)


Ostrich er font som brukes i store budskap og overskrifter som et grafisk element. Ostrich bør ikke brukes med hvit skrift. 

Helvetica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890(,.;:?!$&*) Helvetica brukes i informasjonstekst, brødtekst og 

alle andre steder der man ikke bruker Ostrich. 

Foto

2
3
4
1

Ved bruk av foto i materiell bruker vi et fargefilter for å skape helhetlig og tydelig visuell identitet.


Dette kan du enkelt gjøre på: 

www.pinetools.com/duotone-effect-spotify


Skriv inn de riktige fargekodene og juster lysstyrke og kontrast for å få et uttrykk du liker slik som i eksemplene ovenfor. 

Last ned bildene i JPG eller PNG.

illustrasjonstil-01
illustrasjonstil-02

01. Organisk strek

Illustrasjonene bør ha et hjemmelaget preg enten de er laget digitalt eller er tegnet for hånd. 


02. En-farget 

Bruk bare 1 av de 4 fargene i illustrasjoner, hvis ikek blir det fort rotete. 

Det er lurt å ikke bruke hvitfarge i illustrasjoner. 

03. Varierende stil

Bare bland stiler og strektykkelser! Det trenger ikke å være en gjennomgående stil på illustrasjonene.

 

04. Illustrasjon med mening

Illustrasjonene bør ha en tilknytning til 

budskapet og ikke bare være til pynt. 

05. Lekent og lett

Ha det gøy! Ikke fokuser for mye på detaljer. 

La det være et lekent og lett. 


06. Verktøy

Man kan enten tegne for hånd, bruke Adobe Illustrator eller andre tegneverktøy.

Tips til online verktøy: www.sketch.io/sketchpad

 maler til trykksaker og brevark

Skal du lage en plakat, eller skrive et litt offisielt brev? Da kan du bruke disse malene. Disse bør brukes på alle flater for å vise en tydelig avsender og for å beholde seriøsiteten i en ellers leken og fargerik profil.


Malene er satt opp i InDesign (A4, A3, A2) som du finner lenger ned på siden. Det er mulig å legge til eller endre informasjonen om nødvendig, så lenge griden opprettholdes. 


Font: Helvetica 

faste-elementer

Logo

Logoikon

Der logoen står i sammenheng med andre OD-elementer og/eller informasjon, kan dere bruke logoen uten tekst under. 


Hvit bør brukes på mørk bakgrunn og sort på lys bakgrunn. od_white_rgb
od_black_rgb

Logo med navn

Der det er behov for mer informasjon hvor logoen f.eks står alene bør logoen med tekst benyttes. 


Hvit brukes på mørk bakgrunn og sort på lys bakgrunn. od-m-navn_black_rgb
od-m-navn_white_rgb

Visuelle eksempler

Hvordan kan dette brukes? Her ser du noen eksempler på hvordan ting dere lager kan se ut. Her kan du se hvordan farger, typografi, bilder og illustrasjon kan bli brukt sammen.  

visuelle-eks-samlet
buttons-0526-2018-02-08
urban-poster2
klistremerke2

Utviklet av Designit

2018